Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

แคปซูล / Capsule

แคปซูล (capsule) เป็นโครงสร้างชั้นนอกสุดของแบคทีเรีย ส่วนใหญ่เป็นสารพอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharides) ทำหน้าที่
ป้องกันอันตรายต่อเซลล์ เช่น ความแห้งแล้ง สารเคมี 
โลหะหนัก ไวรัส การจับกินของเม็ดเลือดขาว ช่วยในการเกาะกับพื้นผิว
ทำให้สารอาหารมาอยู่รอบตัวแบคทีเรียแบคทีเรียทีี่มีแคปซูลมีความสามารถในการก่อโรค (
pathogen) สูงกว่าพวกทีี่ไม่มีแคปซูล(เข้าชม 276 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก