Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Pregelatinized starch / สตาร์ชพรีเจลาติไนซ์

สตาร์ชพรีเจลาติไนซ์ (pregelatinized starch) เป็นสตาร์ชดัดแปร (modified starch) โดยการให้ความร้อนกับสารละลายสตาร์ช
เพื่อให้เกิดการเจลาติไนซ์ (gelatinization) จากนั้นทำให้แห้ง (dehydration) ด้วยเครื่องทำแห้ง เช่น เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
(drum drier) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier)

สตาร์ชพรีเจลาติไนซ์จะใช้ให้ความหนืดได้ที่อุณหภูมิต่ำ จึงเหมาะกับการใช้กับในผลิตภัณฑ์อาหาร กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความหนืด
โดยไม่ต้องผ่านความร้อน เช่น ในอาหารผงสำเร็จรูป ที่นำมาผสมในน้ำเย็น จะได้ความหนืดเทียบเคียงได้กับอาหารเตรียมใหม่
แต่สตาร์ชพรีเจลาติไนซ์มีความหนืดและ adhesiveness ต่ำกว่าสตาร์ชสุกที่เตรียมใหม่ๆ(เข้าชม 1,068 ครั้ง)

สมัครสมาชิก