Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Geometric mean diameter / เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (geometeric mean diameter, GMD) เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter) เฉลี่ยที่ใช้บอกขนาด (size) ของวัสดุที่มีรูปร่างไม่เป็นทรงกลม แต่คล้ายหรือใกล้เคียงทรงกลม เช่น ผลไม้ เมล็ดธัญพืช และถั่วเมล็ดแห้ง

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย

การกำหนดขนาดจากเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิตได้ ระยะด้านที่ยาวที่สุดหรือความยาว (length, L) ความกว้าง (ซึ่งเป็นระยะสูงสุดของด้านที่ตั้งฉากกับความยาว (width, W ) และความหนา (thickness, T) ซึ่งระยะสูงสุดที่ตั้งฉากกับ L และ W ซึ่ง L,W และ T ไม่จำเป็นต้องตัดกันที่จุดเดียวกันแล้วนำมาคำนวณ จากสูตร

เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยเชิงเรขาคณิต (GMD) = (L W T) 1/3

 

การวัดขนาด

การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทำได้โดยใช้

  • เวอร์เนียคาลิปเปอร์
  • ไมโครมิเตอร์ (micrometer)


(เข้าชม 790 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก