Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Goat milk / น้ำนมแพะ

คนเราบริโภคน้ำนมแพะมาช้่นานแล้ว น้ำนมแพะมีความเป็นอิมัลชันที่คงตัวกว่าน้ำนมวัว เนื่องจากมีอนุภาคไขมันนขนาดเล็กจึงแยกชั้นได้ยาก

น้ำนมแพะสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น เนย เนยแข็ง โยเกิร์ต และไอศกรีม

ส่วนประกอบทางเคมีของน้ำนมแพะ มีไขมัน 3.8 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน  3.5 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาลแล็กโทส 4.1 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 0.8 เปอร์เซ็นต์

References

www.foodsafetymobile.org/UserFiles/.../37_รวม%20PDF%20นมแพะ.p..

.(เข้าชม 274 ครั้ง)

สมัครสมาชิก