Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Rezasurin reduction test / รีซาซูริน รีดักชันเทสต์

รีซาซูริน รีดักชันเทสต์ เป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณจำนวนจุลินทรีย์ในน้ำนม เพราะปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำนมจะทำให้สีของน้ำยารีซาซูรินเปลี่ยนแปลงไป ตามระยะเวลาหลังจากที่เติมน้ำยานั้นลงไปในตัวอย่างน้ำนม ดูการเปลี่ยนแปลงสีหลังจากเติม และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส การอ่านผลให้อ่านหลังจากเติมน้ำยาแล้ว 1 ชั่วโมง หรืออ่านผลในชั่วโมงที่ 1 และ 3 การเปลี่ยนสีของน้ำยารีซาซูริน จะเปลี่ยนจากสีม่วงน้ำเงิน เป็นสีม่วงแดง ชมพู หรือขาว ตามจำนวนจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำนมนั้น

 (เข้าชม 246 ครั้ง)

สมัครสมาชิก