Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

incline manometer / มาโนมิเตอร์แบบหลอดเอียง

มาโนมิเตอร์แบบหลอดเอียง (incline manometer) หรือเรียกว่า "draft gaugeมีโครงสร้างที่พัฒนาต่อมาจากมาโนมิเตอร์แบบหลอดเดี่ยว (well-type manomete) โดยหลอดยาวสำหรับอ่านค่าการเปลี่ยนแปลงความสูงของของเหลวเปลี่ยนจากแนวตั้งฉากเป็นเอียงทำมุมองศากับแนวระดับ เพื่อเพิ่มความละเอียดในการอ่านค่าจากสเกลให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างของมาโนมิเตอร์แบบหลอดเอียง

 (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

                     

รูปแบบของมาโนมิเตอร์เเบบหลอดเอียง

(ที่มา: http://www.coleparmer.com)

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

      : http://www.coleparmer.com(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก