Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Helix bourdon / บูร์ดองแบบขดซ้อน

บูร์ดองแบบขดซ้อน (helix bourdon) เป็นเกจวัดความดันชนิดบูร์ดอง (bourdon gauge) ประเภทหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างเป็นหลอดขดเป็นวงหลายๆ วงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่เท่ากันทุกวงซ้อนกันคล้ายสปริง ปลายหลอดด้านปิดต่อโดยตรงกับเข็มชี้วัดตำแหน่งการเคลื่อนที่ เพื่อแสดงค่าของความดัน (pressure) ที่ได้จากการวัดเช่นเดียวกับ บูร์ดองแบบก้นหอย (spiral bourdon) ปลายหลอดด้านที่เปิดเป็นช่องทางเข้าของความดัน หลักการทำงานของบูร์ดองชนิดนี้เหมือนกับบูร์ดองรูปตัว c (c-type bourdon) เเละบูร์ดองแบบก้นหอย (spiral bourdon)โดยคุณสมบัติเด่นของบูร์ดองชนิดนี้ คือ มีความไวตอบสนองต่อการวัด (sensitivity) ที่ดีมาก มีย่านการวัด (range) ความดันกว้าง โดยค่าความดันสูงสุดที่วัดได้ขึ้นอยู่กับจำนวนขดของหลอดบูร์ดอง มีเสถียรภาพการใช้งานดี มีความแม่นยำ (accuracy) และเที่ยงตรง (precision) มาก นอกจากนี้ยังมีความสามารถทนต่อค่าความดันเกินพิกัดและความดันที่เปลี่ยนค่าอย่างรวดเร็วได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบูร์ดองชนิดอื่น 

โครงสร้างบูร์ดองแบบขดซ้อน 

 (ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก