Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Capacitive pressure transducer / ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนความจุไฟฟ้า

ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนความจุไฟฟ้า (capacitive pressure transducer) เป็นทรานสดิวเซอร์ประเภทพาสซีฟ (passive transducer) ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ของแผ่นไดอะแฟรม (diaphragm plate) หรือใช้หลักการเดียวกับการวัดตำแหน่งและระยะการเคลื่อนที่ด้วย "ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความจุไฟฟ้า" (capacitive displacement transducer) โครงสร้างประกอบด้วยแผ่นโลหะไดอะแฟรมบางยึดติดไว้กับท่อทรงกระบอก เมื่อได้รับความดัน (pressure) ไดอะแฟรมจะโก่งตัวไปตามทิศทางของความดัน โดยระยะการโก่งตัวของไดอะแฟรม (d) แปรผันตรงกับขนาดของความดันที่มากระทำ ซึ่งสามารถวัดระยะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ โดยติดตั้งแผ่นเพลทตัวนำที่มีฉนวนหุ้มในแนวขนานประกบแผ่นไดอะแฟรมและให้แผ่นทั้งสองเป็นขั้วไฟฟ้า เมื่อแผ่นไดอะแฟรมได้รับความดันจะเกิดการสั่นหรือการโก่งตัวเป็นระยะ d ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้าระหว่างแผ่นไดอะแฟรมกับขั้วไฟฟ้า 

ทรานสดิวเซอร์ (transducer) ชนิดนี้เหมาะสำหรับการวัดความดันแตกต่าง (differential pressure) ที่ไม่สูงมาก ค่าที่วัดได้มีความแม่นยำ (accuracy) สูง โดยมีระยะการโก่งตัวของแผ่นไดอะแฟรมอยู่ในช่วง 10-8 mm ถึง 10 mm    

โครงสร้างการวัดความดันด้วยแผ่นไดอะแฟรม

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

                                                                                                        

 โครงสร้างทรานสดิวเซอร์วัดความดันชนิดเปลี่ยนความจุ

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555 เเละ http://www.robotee.com)

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

      : http://www.robotee.com/image/enc/CAPACITIVE%20PRESSURE%20SENSOR.png(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก