Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Resistive pressure transducer / ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนความต้านทาน

ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนความต้านทาน (resistive pressure transducer) ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานภายในของวัสดุที่เป็นโลหะตัวนำเมื่อเกิดความเครียด (strain) ขึ้น โดยทั่วไปทรานสดิวเซอร์ (transducer) ชนิดนี้วัดความดัน (pressure) โดยอาศัยการวัดความเครียดด้วยสเตรนเกจ (strain gauge) ชนิดเส้นลวดหรือชนิดฟอยล์ ในบางครั้งจึงเรียกทรานสดิวเซอร์ชนิดนี้ว่า "ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดสเตรนเกจ (strain gauge transducer)" 

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก