Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

inductive pressure transducer / ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำ

ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำ (inductive pressure transducer) เป็นทรานสดิวเซอร์ประเภทพาสซีฟ (passive transducer) โครงสร้างของทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือวัดความดันทางกล เช่น เบลโลว์ (bellow) บูร์ดอง (bourdon gauge) หรือแคปซูล ที่ติดตั้งใช้งานร่วมกับทรานสดิวเซอร์วัดตำแหน่งและระยะทางชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำ เช่น ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำแบบเชิงเส้น (Linear Variable Differential Transformer, LVDT) โดยเมื่อเครื่องมือวัดทางกลได้รับความดัน แกนแม่เหล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ LVDT จะเกิดการเคลื่อนที่และให้สัญญาณทางด้านเอาต์พุตออกมา เรียกเครื่องมือวัดความดันชนิดนี้ว่า "ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำแบบเชิงเส้น (LVDT pressure transducer)"  

 

 รูปแบบทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปลี่ยนความเหนี่ยวนำ

(ที่มา: http://www.tmlserver.co.uk/rdpnews.nsf/newsindex/D2E7B2D9E2E5218E802578D3002E9E95!OpenDocument)

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

      : http://www.tmlserver.co.uk/rdpnews.nsf/newsindex/D2E7B2D9E2E5218E802578D3002E9E95!OpenDocument(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก