Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dry cleaning / การทำความสะอาดแบบแห้ง

การทำความสะอาดแบบแห้ง (dry cleaning) เป็นวิธีการทำความสะอาด (cleaning) เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ต้องการออกไปโดยไม่ใช้น้ำ

การใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

การทำความสะอาดแบบแห้ง มีการใช้เพื่อทำความสะอาดวัตถุดิบ อาจทำโดย

  • การทำความสะอาดด้วยการร่อน (seiving)
  • การทำความสะอาดด้วยลม
  • การทำความสะอาดด้วยแม่เหล็ก


(เข้าชม 662 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก