Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Phenylketonuria / ฟีนิลคีโทนูเรีย

ฟินิลคีโทนูเรีย (phenylketonuria, PKU) เป็นสภาวะของร่างกายเมื่อเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์
หรือเมแทบอไลต์กรดแอมิโน (amino acid) ฟีนิลแอลานิน (phenylalanine) ได้ แต่กลับเกิดพิษจากกรดแอมิโนชนิดนี้ได้ ทำให้
เกิดการคั่งของกรดฟีนิลไพรูวิกในเลือด ก่อให้เกิดอันตรายต่อสมอง โรคนี้มักเกิดในเด็ก

แอสปาร์แทม (aspartame) เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล (sugar substitute) ที่มีกรดแอมิโน ฟีนิลแอลานิน (phenylalanine)
เป็นส่วนประกอบ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจึงกำหนดให้มีการระบุในฉลากอาหาร สำหรับอาหารที่มีแอสปาร์แทม
เป็นส่วนผสม ว่าห้ามใช้ในสภาวะฟีนิลคีโทนูเรีย หรือในผู้ป่วยโรคดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม โรคนี้มักเป็นตั้งแต่แรกเกิด 1 วัน ผู้ป่วยจึงมักต้องถูกจำกัดอาหารชนิดต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดแล้ว สำหรับบุคคลทั่วไป
จึงไม่จำเป็นต้องกังวลกับคำเตือนข้อนี้(เข้าชม 1,015 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก