Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Acetoacetic acid / กรดแอซีโตแอซีติก

กรดแอซีโตแอซีติก (acetoacetic acid) เป็นกรดคีโท (keto acid) ที่ในโมเลกุลมีจำนวนคาร์บอน 4 อะตอม และเป็นสารคีโทนบอดีส์ชนิดหนึ่ง ซึ่งอาจจะพบได้ในปัสสาวะของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน หากมีปริมาณในเลือดสูง จะทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรด (acidosis)(เข้าชม 80 ครั้ง)

สมัครสมาชิก