Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Acetyl coenzyme A / แอซีทิลโคเอนไซม์เอ

แอซีทิลโคเอนไซม์เอ (acetyl coenzyme A) เป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน 2 อะตอม เกิดจากปฏิกิริยาของกรดแอซีติกกับโคเอนไซม์เอ และเกิดจากการสลายตัวของกรดไขมันโดยอาศัยวิถีบีตา-ออกซิเดชัน เมื่อแอซีทิลโคเอนไซม์เอ (หรือแอซีทิลโคเอ) 1 โมเลกุล เข้าสู่วัฏจักรเครบส์ หรือวงจรเครบส์จะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และให้พลังงาน 12 ATP(เข้าชม 67 ครั้ง)

สมัครสมาชิก