Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Acetylene / แอซีทิลีน

แอซีทิลีน (acetylene) เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 2 อะตอม และไฮโดรเจน 2 อะตอม ต่อกันด้วยพันธะไตรอีน CH=CH สารนี้ใช้เร่งการสุกของผลไม้บางชนิดได้(เข้าชม 63 ครั้ง)

สมัครสมาชิก