Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Acid-base balance / ภาวะสมดุลของกรดและด่าง

ภาวะสมดุลของกรดและด่าง (acid-base balance) ของเหลวชนิดต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งจะมีการควบคุมภาวะสมดุลของกรดและด่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม(เข้าชม 88 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก