Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Adenine / แอดีนีน

แอดีนีน (adenine)  เป็นพิวรีนเบสชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของกรดนิวคลีอิก(เข้าชม 52 ครั้ง)

สมัครสมาชิก