Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Agitation / การกวน หรือการคน

การกวน หรือการคน (agitation) เป็นการทำให้อาหารที่เป็นของเหลวผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน(เข้าชม 106 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก