Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Alitame / แอลิเทม

แอลิเทม (alitame) เป็นสารให้รสหวานที่ไม่ให้พลังงานชนิดหนึ่ง มีรสหวานมากกว่าน้ำตาลซูโครส 2,000 เท่า เป็นไดเพปไทด์ที่สังเคราะห์มาจากกรดแอมิโน แอล-แอลานีน และกรดแอสพาร์ติก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาให้การรับรองว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้เติมลงในเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม และหมากฝรั่ง(เข้าชม 60 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก