Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Alkaline dip / การจุ่มในด่าง

การจุ่มในด่าง (alkaline dip) เป็นการจุ่มผลไม้บางชนิดลงในสารละลายด่างก่อนนำไปอบแห้ง เช่น การอบแห้งองุ่น และพรุน จะจุ่มผลไม้ลงในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 93-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 วินาที ก่อนนำไปอบแห้ง จะช่วยให้น้ำระเหยออกไปได้เร็วขึ้น (เข้าชม 100 ครั้ง)

สมัครสมาชิก