Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Allergen / แอลเลอร์เจน

แอลเลอร์เจน (allergen) หมายถึงสารใดๆ ที่สามารถทำให้ร่างกายเกิดการแพ้ได้(เข้าชม 76 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก