Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Allergy / แอลเลอร์จี

แอลเลอร์จี (allergy) เป็นอาการแพ้เนื่องจากร่างกายตอบสนองเมื่อได้รับสารแปลกปลอม เช่น โปรตีนจากอาหาร ทำให้เกิดปฏิกิริยากับภูมิคุ้มกัน บางครั้งเรียกว่า hypersensitivity ตัวอย่างเช่น อาการที่ทารกแพ้โปรตีนจากน้ำนมวัว(เข้าชม 34 ครั้ง)

สมัครสมาชิก