Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Angstrom (A ํ) / อังสตรอม

อังสตรอม คือหน่วยที่ใช้วัดความยาวคลื่น หรือโครงสร้างเซลล์ที่มีขนาดเล็กมาก 1 อังสตรอมเท่ากับ 10-10 เมตร หรือ 10-6 มิลลิเมตร หรือ 10-4 ไมโครเมตร หรือ 0.1 นาโนเมตร(เข้าชม 48 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก