Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Arabinogalactan / อะราบิโนกาแล็กแทน

อะราบิโนกาแล็กแทน (arabinogalactan) คือพอลิแซ็กคาไรด์ที่ประกอบด้วยน้ำตาลอะราบิโนสและกาแล็กโทส พบเป็นส่วนประกอบรวมอยู่กับสารประกอบเพกทิน พบมากในผักและผลไม้(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก