Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Arrowroot / แอร์โรว์รูต

แอร์โรว์รูต (arrowroot) เป็นสตาร์ชที่ได้จากรากของพืชยืนต้น Maranta arundinacea มีรสชาติกลางๆ และลักษณะใส ใช้เป็นสารเพิ่มความหนืด โดยการผสมกับแป้งข้าวสาลี หรือแป้งข้าวโพด 1/3 ส่วน หรือ 1/2 ส่วน ใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมในซอสผลไม้ ไส้พาย และขนมพุดดิง(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก