Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Biocatalyst / ตัวเร่งชีวภาพ

ตัวเร่งชีวภาพ  หรือเอนไซม์ คือสารที่เร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีภายในเซลส์ของสิ่งที่มีชีวิต(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก