Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Bleaching / การฟอกสี

 เป็นการกำจัดสารสีออกจากน้ำมัน โดยทำให้สารสีในน้ำมันถูกดูดซับอยู่บนสารประกอบบางชนิด เช่น ดินเหนียวกัมมันต์ (activated clay) หรือถ่านกัมมันต์ (activated carbon)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก