Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

blending / การผสม

การผสม (blending) หมายถึง การผสมส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว หรือการผสมตามสูตรที่กำหนดให้มีรสชาติและกลิ่นรสตามที่ต้องการ(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก