Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Butter oil / บัตเตอร์ออยล์ หรือ น้ำมันเนย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันนมไม่น้อยกว่า 99.7 เปอร์เซ็นต์ มีความชื้นไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ และมีของแข็งในนมที่ปราศจากไขมันไม่เกิน 0.05 เปอร์เซ็นต์ นิยมใช้เป็นส่วนผสมของขนมหวานแช่เยือกแข็ง อาจเรียกว่าไขมันนมปราศจากน้ำ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก