Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Caproic acid หรือ Hexanoic acid / กรดแคโพรอิก หรือ กรดเฮกซะโนอิก

 เป็นกรดอินทรีย์ที่ในโมเลกุลมีจำนวนคาร์บอน 6 อะตอม จัดเป็นกรดไขมันอิ่มตัวชนิดสายสั้น พบมากอยู่ในไขมันน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก