Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Caprylic acid หรือ Octanoic acid / กรดแคไพรลิก หรือ กรดออกตะโนอิก

 เป็นกรดอินทรีย์ที่ในโมเลกุลมีจำนวนคาร์บอน 8 อะตอม จัดเป็นกรดไขมันอิ่มตัวชนิดสายสั้น พบได้ในไขมันนมและน้ำมันมะพร้าว มีสมบัติเป็นสารให้กลิ่นและรสชาติ ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตใช้เติมลงในอาหารแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน เช่น อาหารขบเคี้ยวไม่เกิน 0.016 เปอร์เซ็นต์ เนยแข็งไม่เกิน 0.04 เปอร์เซ็นต์ และอาหารอื่นๆ ไม่เกิน 0.001 เปอร์เซ็นต์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก