Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Carboxylic acid / กรดคาร์บอกซีลิก

 คือกรดอินทรีย์ที่มีหมู่ (–COOH) อยู่ในโมเลกุล อาจมีได้ตั้งแต่ 1 หมู่ขึ้นไป เช่น กรดแอซีติก (acetic acid) มี 1 หมู่ คือ CH3COOH(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก