Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cardiovascular disease (CVD) / โรคหลอดเลือดหัวใจ

เป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (coronary heart disease) และเส้นเลือดในสมองอุดตัน (stroke) เนื่องจากมีคอเลสเตอรอล หรือไขมันในเลือดสูง (atherosclerosis) และความดันโลหิตสูง (hypertension) สาเหตุเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ไม่ออกกำลังกาย ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน และการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เช่น ไม่บริโภคผักและผลไม้ หรือไม่บริโภคอาหารที่มีเส้นใยอาหาร เป็นต้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก