Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Catalase / แคแทเลส

 คือเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการสลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้เป็นน้ำและออกซิเจน ใช้ประโยชน์ในการกำจัดไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก