Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Catecholamine / แคทีโคลามีน

เป็นสารสื่อกระแสประสาท (neurotransmitter) ชนิดหนึ่ง สังเคราะห์มาจากกรดแอมิโนไทโรซีน ตัวอย่างเช่น โดปามีน อีพิเนฟริน และนอร์อีพิเนฟริน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก