Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Chitosanase / ไคโทซาเนส

ไคโทซาเนส คือเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซ์พันธะระหว่าง เอ็น-แอซีทิล-ดี-กลูโคซามีน เมื่อทำแอซีทิเลเทตไคโทซาน (acetylated chitosan)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก