Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Cholera / คอลีรา หรือโรคอหิวาต์

คอลีรา หรือโรคอหิวาต์ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง ร่างกายสูญเสียน้ำมาก อาจทำให้ช็อกได้ ไตไม่ทำงาน และอาจตายได้ สาเหตุเนื่องจากได้รับสารพิษ (cholera toxin) ที่ผลิตโดยแบคทีเรียวิบริโอคลอลีรี (Vibrio cholerae) โรคนี้ติดต่อได้เนื่องจากมีอุจจาระผู้ป่วยปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอาหาร(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก