Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Citric acid / กรดซิตริก

กรดซิตริก เป็นกรดอินทรีย์ที่มีหมู่คาร์บอกซิล 3 หมู่ เป็นอินเทอมีเดียตที่สำคัญในวัฎจักรเครบส์ หรือวัฎจักรกรดซิตริก (citric acid cycle) หรือวัฎจักรกรดไตรคาร์บอกซิลิก [tricarboxylic acid (TCA) cycle] ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงาน กรดซิตริกละลายได้ดีในน้ำ พบได้ทั่วๆ ไปในผลไม้และเครื่องดื่ม ใช้เป็นสารเพิ่มความเป็นกรด สารต้านออกซิเดชัน สารต้านจุลินทรีย์ และสารจับโลหะไอออน (สารคีเลติง) พบมากในผลไม้ตระกูลส้ม เช่น มะนาว จึงอาจเรียก กรดซิตริกว่ากรดมะนาว(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก