Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Coma / โคมา

โคมา คืออาการหมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่มีการเคลื่อนไหวของดวงตา มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากภายนอกน้อยมาก และไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก