Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Concentrated milk / น้ำนมเข้มข้น

 เป็นผลิตภัณฑ์นมที่นำน้ำนมมาระเหยเอาน้ำออก ตัวอย่างเช่น นมระเหยน้ำ (evaporated milk) และนมข้นจืด (unsweetened condensed milk)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก