Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Constipation / อาการท้องผูก

 เป็นภาวะที่กากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมมีจำนวนน้อย จึงค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่นาน ทำให้น้ำถูกดูดซึมจนเนื้ออุจจาระมีลักษณะแห้งและแข็ง ส่งผลให้เคลื่อนที่ในลำไส้ใหญ่ได้ลำบาก และขับออกจากร่างกายได้ยากด้วย สาเหตุเกิดจากการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ จึงมีเนื้ออุจจาระน้อย เส้นใยอาหารท่ีอุ้มน้ำได้ดี เช่น กากส้มและส้มโอ แอปเปิล จะช่วยให้อุจจาระนิ่มและขับออกจากร่างกายได้ง่าย(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก