Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Cow milk / น้ำนมวัว

น้ำนมวัว ประกอบด้วยไขมัน 3.5 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 3.5 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาลแล็กโทส 5 เปอร์เซ็นต์ และแร่ธาตุต่างๆ ในรูปเถ้า 0.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นน้ำอีกประมาณ 87 เปอร์เซ็นต์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก