Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Crocetin / โครซีทิน

เป็นสารสีแคโรทีนอยด์ที่มีหมู่คาร์บอกซิล 2 หมู่ (dicarboxylic) สกัดได้จากแซฟฟรอน (saffron) หรือหญ้าฝรั่น ใช้เป็นสีอาหารธรรมชาติสีส้ม(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก