Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cytochrome P-450 / ไซโทโครมพี-450

 

เป็นไซโทโครมชนิดหนึ่งพบอยู่ที่เอนโดพลาสมิกเรติคิวรัมชนิดเรียบ โดยเฉพาะที่เซลล์ตับ มีหน้าที่สำคัญในการกำจัดสารพิษ จัดเป็น mixed-function oxidase ชนิดหนึ่ง เป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการเติมหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ให้แก่โมเลกุลของสารพิษ (ปฏิกิริยาไฮดรอกซิเลชัน) เพื่อให้สารพิษมีหมู่โพลาร์เพิ่มขึ้น จะทำให้สามารถละลายในน้ำได้ดีขึ้น จึงขับออกจากร่างกายได้ง่าย(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก