Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Dolomite / โดโลไมต์

 เป็นแร่ธาตุที่ประกอบด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมคาร์บอเนต พบอยู่ในหินปูน (limestone) มีการนำผงโดโลไมต์มาขายเป็นสารเสริมแคลเซียมและแมกนีเซียม ร่างกายดูดซึมได้ไม่ค่อยดีนัก และอาจมีสารพิษปนเปื้อนได้ เช่น โลหะหนัก ได้แก่ สารหนู แคดเมียม
ปรอท และตะกั่ว(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก