Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Erucic acid / กรดอีรูซิก

กรดอีรูซิก เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมกา-9 ที่ในโมเลกุลมีจำนวนคาร์บอน 22 อะตอม มีพันธะคู่ 1 อัน ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายในแอลกอฮอล์และอีเทอร์ พบบ้างเล็กน้อยในเมล็ดพืชน้ำมัน เช่น น้ำมันเมล็ดมัสตาร์ด และเรพซีด อาจเรียกว่า กรดโดโคซีโนอิก (docosenoic acid)(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก