Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Extra lean / เนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมัน

 เป็นคำที่ใช้กับข้อมูลฉลากโภชนาการ ที่กำหนดว่าหากอาหารประเภทเนื้อสัตว์มีไขมันน้อยกว่า 5 กรัม มีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 2 กรัม และ
คอเลสเตอรอลน้อยกว่า 95 มิลลิกรัมต่อการบริโภคแต่ละครั้ง หรือต่อหนึ่งหน่วยบริโภค จัดเป็น extra lean ได้(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก