Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fat cell / เซลล์ไขมัน

เซลล์ไขมัน คือเซลล์ของร่างกายที่ทำหน้าที่สะสมไขมัน และเมื่ออยู่รวมกันจะได้เป็นเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) ถ้ามีมากจะทำให้เกิดโรคอ้วน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก