Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Flavin mononucleotide (FMN) / ฟลาวินมอโนนิวคลีโอไทด์

ฟลาวินมอโนนิวคลีโอไทด์ เป็นนิวคลีโอไทด์ชนิดหนึ่งและเป็นโคเอนไซม์ของเอนไซม์ดีไฮโดรจิเนสเช่นเดียวกับ FAD(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก