Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

high fructose syrup / น้ำเชื่อมฟรักโทสสูง

เป็นไซรัพที่ผลิตได้จากการไฮโดรไลซ์สตาร์ช เช่น ข้าวโพด หรือ มันสัมปะหลัง  ได้เป็นน้ำตาลกลูโคส และเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสเป็นฟรักโทสโดยปฏิกริยาไอโซเมอร์ไรเซชัน isomerization ใช้เอนไซม์กลูโคสไอโซเมอเรส  ทำให้ได้ไซรัพที่มีน้ำตาลฟรักโทส ประมาณ 40-90 เปอร์เซ็นต์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก